Doorzoek de site

images/headervolg.jpg

Tussen de middag is er voor onze leerlingen, zowel op de locatie de Maten als de locatie Flevowijk, gelegenheid om over te blijven op school. In de schoolgids en onze ouderbrief treft u meer informatie aan over onze tussenschoolse opvang.