Doorzoek de site

images/headervolg.jpg

Wijkverening de Maten is gehuisvest op onze locatie aan de Fidelio. De vereniging zet zich in voor een optimale leefbaarheid in de wijk. Dit proberen ze te realiseren door een individuele bewoner of groepen van bewoners zo nodig te ondersteunen in de contacten met organisaties en instellingen wat betreft de belangen van de wijk. Ook organiseren zij jaarlijks een scala aan activiteiten voor jeugd en volwassenen. Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt.